Dlaczego właśnie Nam warto przekazać 1% podatku?

Ponieważ Stowarzyszenie Akcja Miś to:

 • 19 lat nieprzerwanej działalności i pomocy na rzecz dzieci z Warszawy i okolic,
 • 400 dzieci każdego roku obejmowanych opieką w ramach Świątecznej Akcji Miś,
 • 100 000 zł – tyle wynosi wartość przekazywanych dzieciom prezentów  każdego roku,
 • 100 osób pracujących nad organizacją i przygotowaniem Akcji,
 • 18 dziecięcych pasji, wspieranych finansowo przez cały rok,
 • 20 000 zł zebranych przy pomocy nowego systemu płatności internetowych i przeznaczonych na finansowanie zajęć w ramach projektu Akcje Pasje,
 • 8 900 zł zebranych w ramach nowej inicjatywy pomocy dzieciom z biednych rejonów Ukrainy,
 • 66 dzieci z Ukrainy obdarowanych świątecznymi podarunkami,
 • 1500 sympatyków Stowarzyszenia,
 • 1 niepowtarzalna reżyserka, która sprawia, że dobrym słowem, zaraźliwym uśmiechem dąży do tego by Świąteczna Akcja Miś przebiegła w Hollywoodzkim stylu!

Na jaki cel zostaną przeznaczone środki z 1% podatku?

Przekazując 1% podatku na Stowarzyszenie Akcja Miś wspierasz:

 • dalszy rozwój Akcji Pasje, projektu, który pozwala dzieciom z biednych rodzin rozwijać swoje zainteresowania, które z czasem, mają szansę się stać sposobem na ich dorosłe życie. W pierwszej edycji projektu Akcje Pasje wsparciem objętych zostało 4 dzieci. W drugiej edycji udało nam się zebrać środki na zajęcia dodatkowe dla 18 dzieci. W kolejnej, tegorocznej edycji planujemy powiększyć tą liczbę do 40 dzieci,
 • dalszy rozwój systemu informatycznego, który pozwoli na zwiększenie skali działań Stowarzyszenia i uprości wspieranie Pasji dzieci,
 • wsparcie bieżących działań Stowarzyszenia pozwalających na dalszy rozwój prowadzonych przez nie projektów.

Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Akcja Miś?

Wystarczy, że przy wypełnianiu rozliczenia podatkowego PIT wpiszesz Nasz numer KRS: 0000485720.